Aktualności

Mały Wielki Teatr

Skrzaty i Kartki pana Andersena w Starosądeckiej Bibliotece..

Dzięki współpracy z Teatrem Figur w Krakowie w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Sączu oraz filii Bibliotecznej w Gołkowicach realizowano projekt
„Mały Wielki Teatr”.

W ramach projektu wystawiono spektakle „Skrzaty” oraz „Kartki pana Andersena” dla 4 zorganizowanych grup dzieci z Florynki, Binczarowej, Kiczni oraz Starego Sącza, dzieci te po spektaklu uczestniczyły również w ciekawych warsztatach.
Bibliotekarze z bibliotek publicznych z powiatu nowosądeckiego uczestniczyli również w warsztatach organizowanych w Krakowie przez Teatr Figur, zdobywając nowe umiejętności.

Uczestnicy warsztatów nauczyli się zasad tworzenia cieni postaci ludzkich, zwierząt, form plastycznych i kolorowych figur. Zdobyte umiejętności z pewnością okażą się pomocne zarówno podczas przygotowywania kreatywnej i twórczej pracy z książką, jak również pozwolą wprowadzać do zajęć elementy teatru.

„Mały Wielki Teatr”

Projekt Teatru Figur Kraków na objazd spektakli po Małopolsce. Jego główną ideą jest nie tylko przywiezienie do wiosek wartościowych spektakli teatralnych dla najmłodszych widzów, ale również wsparcie lokalnych liderów w budowaniu długofalowej oferty kulturalnej. Dobry teatr nie musi być zarezerwowany tylko dla dużych ośrodków miejskich.

Projekt adresowany był do dzieci w wieku 3-8 lat, nauczycieli oraz rodziców i dzieli się na trzy etapy:

  1. spotkania z lokalnymi liderami,
  2. realizacja warsztatów dla nauczycieli i animatorów kultury,
  3. prezentacja spektakli wraz z warsztatami kontekstowymi.

W ramach objazdu zrealizowane są 32 spektakle połączone z warsztatami w 16 miejscowościach Małopolski oraz 4 spotkania warsztatowe dla dorosłych.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.