Aktualności

Wieczór autorski - Marcin Sendecki

Wieczór autorski - Marcin Sendecki

Poeta rzeczy, autor zaliczany do grona najwybitniejszych twórców swego pokolenia..

W czwartkowe popołudnie 5 lipca 2018 roku bohaterem wieczoru autorskiego w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu był Marcin Sendecki.

Spotkanie prowadził: Witold Kaliński oraz Lech Zakrzewski.

Marcin Sendecki

Urodził się w 1967 w Gdańsku, poeta rzeczy, autor zaliczany do grona najwybitniejszych twórców swego pokolenia. Mieszka w Warszawie.

Dorastał w Tomaszowie Lubelskim. W latach 1986–1990 studiował w Akademii Medycznej w Warszawie, a od 1990 do 1995 roku w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych był związany ze środowiskiem "bruLionu", dwukrotnie wyróżniany był  w konkursach poetyckich organizowanych przez redakcję czasopisma. Debiutował w roku 1992 tomem "Z wysokości". Paweł Stępień pisał o nim:

"Poetycka technika Barańczaka, polegająca na wykorzystywaniu napięć, jakie powstają wskutek niezgodności porządku intonacyjno-zdaniowego z porządkiem wersowym, zrosła się z obrazem świata ukazywanym w jego upolitycznionych, doraźnych, demaskatorskich utworach – obrazem wilgotnego, betonowo-gliniastego miejskiego pejzażu zaludnionego przez szarych obywateli PRL-u. Ten zrost rzuca cień na utwory Sendeckiego, operującego tą samą co Barańczak techniką językową i także obnażającego mdłą, beznadziejną szarość otaczającej rzeczywistości" ("Potop. Pismo Literackie", nr 14/1991)

Jego wiersze są naznaczone daleko posuniętą lakonicznością. Dużo w nich ironii wobec świata i chłodnej powściągliwości w stosunku do własnych poetyckich poczynań, nieomal nieobecne są wszelkie gesty adresowane do czytelnika, mające udostępnić mu wnętrze wiersza, uczynić je bardziej zachęcającym i przytulnym. Utwory rozsadza od środka sardoniczna niechęć do wszelkiego utożsamienia oraz poczucie wyobcowania.

Rozpryskujące się kryształy wierszy zawierają w sobie ułamki panoramy społecznej. Zwłaszcza wczesne utwory Sendeckiego wyrażały jego pogląd na temat stanu duchowej dezintegracji i jałowości końca PRL-u i i początków nowego państwa. Sławę zdobył utwór zatytułowany "Tym razem obędzie się bez ofiar".

Sendecki sprawia wrażenie etycznego maksymalisty, którego świadomość poraża niedoskonałość i pustka, ideowe wydrążenie tego, co istnieje. Chodzi oczywiście o mit solidarnościowej rewolucji, która - zamiast głębokiej przemiany - przyniosła ostateczne zniweczenie wyrazistych wartości i postaw, pogrążając świat w nieokreśloności, dewaluując słowa.

Za tomy "Trap", "22", "Pół" i "Farsz" był nominowany (w latach 2009, 2010, 2011 i 2012) do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius, którą otrzymał w kategorii "książka roku" za tom "Przedmiar robót" w roku 2015. Za "Farsz" otrzymał zaś także nominację do Nagrody Literackiej Gdynia w 2012 roku.

Sendecki pracował w tygodniku "Przekrój", pisuje do "Dwutygodnika" i "Magazynu Książki". Przełożył z angielskiego m.in. utwory Paula Bowlesa i Jamesa Schuylera.

Źródło: www.polska2000.pl; Copyright: Stowarzyszenie Willa Decjusza, 2001, aktualizacja: NMR, wrzesień 2016.

Twórczość:

 • Z wysokości. Wiersze z lat 1985-1990, Warszawa-Kraków: bruLion, 1992.
 • Parcele, Warszawa-Kraków: biblioteka 1998.
 • Muzeum sztandarów ruchu ludowego, Legnica 1998.
 • Szkoci dół, Kraków: a5, 2002.
 • Opisy przyrody, Legnica: Biuro Literackie 2002.
 • Z wysokości. Parcele, Wrocław: Biuro Literackie, 2006.
 • Trap, Wrocław: Biuro Literackie, 2008.
 • 22, Poznań: WNPiCAK, 2009.
 • Pół, Wrocław: Biuro Literackie, 2010.
 • Farsz, Wrocław: Biuro Literackie, 2011.
 • Błam, Wrocław: Biuro Literackie, 2012 (wiersze zebrane).
 • Przedmiar robót, Wrocław: Biuro Literackie, 2014.
 • Pamiątka z celulozy, Poznań: WBPiCAK, 2014.
 • Lamenty, Wrocław: Biuro Literackie, 2015.
 • W, Wrocław: Biuro Literackie, 2016.
   

Nagrody (wybór):

 • 2017 – Nagroda "Odry" za rok 2016 – za tom "W" należący do książkowego cyklu, który układa się w biograficznie i historycznie zorientowaną, mądrą i emocjonalnie angażującą całość.
 • 2017 - Nagroda im. Wisławy Szymborskiej za tom "W"

Żródło: Culture.pl