Aktualności

Wizyta studyjna z Świętokrzyskiego

Wizyta studyjna z Świętokrzyskiego

Starosądecka Biblioteka gościła grupę 50 bibliotekarzy z regionu świętokrzyskiego..

Starosądecka Biblioteka 15 czerwca 2018 roku gościła grupę 50 bibliotekarzy z regionu świętokrzyskiego pod kierownictwem Andrzeja Dąbrowskiego - Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.

Uczestnicy wizyty mieli okazję zwiedzić nową siedzibę biblioteki, obejrzeli film o historii biblioteki oraz film z uroczystego otwarcia biblioteki.

Dzięki wyjazdowi bibliotekarze mieli możliwość poznania nowoczesnych rozwiązań i różnorodnych form aktywizacji czytelników. Bibliotekarze poznali dobre praktyki służące lepszemu zaspokajaniu potrzeb użytkowników oraz problemy związane z budową nowych siedzib bibliotek.

Wyjazdy studyjne integrują środowisko bibliotekarzy i pozwalają na rozmowy, dyskusje i wzajemne dzielenie się radościami i trudnościami pracy w bibliotece.